Projektowanie FAQ

1 | Koszta projektu, wycena

Wszystkie projekty wyceniane są indywidualnie na podstawie wariantów wyszczególnionych powyżej. Cena za m2 zależy przede wszystkim od poziomu skomplikowania, zróżnicowania, budżetu oraz terminu wykonania prac. Ceny za projekt wnętrz rozpoczynają się od 50zł/m2

Płatności dokonywane są ratami na konto bankowe. Pierwsza rata przy podpisaniu umowy, następne po wykonaniu danych etapów na podstawie wystawionych faktur.

W celu otrzymania wyceny należy przesłać na maila office@hcde.com.pl rzut budowlany inwestycji wraz z informacją na temat lokalizacji. W wiadomości należy również uwzględnić takie informacje jak: opcjonalny budżet inwestycyjny, terminy realizacji, wariant produktu.

Na tej podstawie przygotowuję ofertę cenową oraz podaje szczegółowe informacje na temat współpracy. Podsyłana jest Umowa na Projekt która szczegółowo opisuję sposób pracy, etapy, terminy prac projektowych.

2 | Rozpoczęcie współpracy

Rozpoczęcie współpracy z architektem powinna zacząć się z conajmniej pół rocznym wyprzedzeniem. To dość mało czasu, biorąc pod uwagę iż kompleksowy projekt wnętrza trwa średnio do 3 miesięcy, następne 3 miesiące należy przeznaczyć na remont mieszkania/domu. Takie minimum założone jest w konspekcie pracy.

Jeśli jesteś właścicielem przyszłego domu możesz rozpocząć współpracę po otrzymaniu pozwolenia na budowę lub SSZ.

Nie podejmuję się projektów z budżetem mniejszym niż 2000zł/m2 . Zazwyczaj inwestorzy, z którymi współpracowałam, przeznaczali na wykończenie 2500-3000zł/m2, ale zdarzały się też inwestycje z o wiele większym budżetem.

W pierwszej kolejności przesyłam mailowo wzór umowy do zapoznania się i wprowadzenia ewentualnych zmian. Po zaakceptowaniu umowy przez inwestora proszę o podanie brakujących danych (tak samo postępuje się w przypadku zwykłej współpracy).                             Drukuję umowę w dwóch egzemplarzach, oba podpisuję i wysyłam pocztą/kurierem na adres wysyłki podany wcześniej przez inwestora. Gdy klient otrzyma przesyłkę, podpisuje oba egzemplarze (parafki na każdej stronie oraz podpis z datą na końcu umowy). Jeden zostawia dla siebie, a drugi odsyła do mnie. Gdy podpisana umowa do mnie wróci możemy rozpocząć współpracę. Do umowy dołączone są także załączniki związane z RODO- one także muszą zostać podpisane i odesłane. 

BRAK INWENTARYZACJI : projekt kompleksowy opiera się na podstawie rzutów budowlanych i wymiarów dostarczonych przez inwestora. Jednak na życzenie klienta lub gdy sytuacja tego wymaga, możliwy jest przyjazd (dodatkowo płatny) w celu wykonania pomiarów.

3 | Zakres projektowy

Wnętrza spójne, nowoczesne nietuzinkowe mogą być zaprojektowane tylko kompleksowo. Oznacza to, że zajmuję się projektowaniem całego metrażu inwestycji. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych błędów podczas budowy/remontu. Przy dużych inwestycjach możliwość objęcia indywidualnie strefy do projektowania.

Ilość wersji zależy od wybranego wariantu, ale Inwestor zawsze dostaje: 

 • 2-3 wersje układu funkcjonalnego do wyboru, z możliwością wprowadzenia jednej darmowej zmiany
 • 2-3 wersje moodboardów do wyboru, z możliwością wprowadzenia jednej darmowej zmiany 

ZMIANY W WIZUALIZACJACH: wizualizacje w jednej wersji, ze względu na wybór kolorów  i wyposażenia we wcześniejszym etapie projektowym, z możliwością wprowadzenia 2 niewielkich poprawek w zakresie np. zmiany kolorów ścian, zmiany tapet, materiałów, podmiany drobnych mebli, armatury, ceramiki, sanitariatów, zmiany koloru płytek w obrębie jednej kolekcji.

W rysunkach wykonawczych nie ma możliwości wprowadzenia zmian. Są one następstwem i przełożeniem na rzuty techniczne zaakceptowanych wcześniej wizualizacji i układów funkcjonalnych. 

Poprawki w większej ilości lub w większym zakresie są dodatkowo płatne, gdyż jest to dodatkowy czas i zakres pracy. Koszt w/w poprawek zawarty jest w umowie.

4 | Czas pracy

Zróżnicowany dla każdego projektu z osobna ze względu na różnorodność projektów. Przykładowo, dla projektu mieszkania o powierzchni 50m2, przy założeniu braku poprawek i płynności kontaktu z Inwestorem, czas przygotowania dokumentacji to:  

 • ok 2-3 tygodnie dla Projektu Koncepcyjnego
 • ok 4-6 tygodni dla Projektu Wizualnego 3D
 • ok 6-8 tygodni dla Projektu Kompleksowego

5 | Współpraca zdalna

Ilość możliwych spotkań określona jest w każdej umowie i zależy od wybranego pakietu projektowego: 

 • Projekt Koncepcyjny – max 2 spotkania (podpisanie umowy, omówienie koncepcji funkcjonalnych);
 • Projekt Wizualny 3D – max 3 spotkania (podpisanie umowy, omówienie koncepcji, omówienie wizualizacji);
 • Projekt Kompleksowy – max 4 spotkania ( podpisanie umowy, omówienie koncepcji, omówienie wizualizacji, inwentaryzacja).

Spotkania odbywają się na miejscu inwestycji (jeśli ma być przeprowadzana inwentaryzacja) lub w biurze projektowym, bądź w sklepie branżowym. Na pierwszym spotkaniu podpisana zostaje umowa, oraz omawiane są potrzeby i wymogi co do projektu. Mile widziane jest również przyniesienie przez inwestora inspiracji.

6 | Etapy projektowe

Dokładny opis etapów znajduje się w każdej umowie o projekt.

 • ETAP 1 | OFERTA & WYCENA
 • ETAP 2 | *Inwentaryzacja pomieszczeń, zebranie wytycznych oraz potrzeb dla projektu od inwestora,
 • ETAP 3 | Układ funkcjonalny pomieszczeń w dwóch wariantach, na tej postawie przygotowywany jest ostateczny wariant układu wnętrza który stanowi jego bazę
 • ETAP 4 | Dokumentacja techniczna „Zmiany lokatorskie”, zawiera: rzuty ogólne, co + wodno-kan.,elektryczne, oświetlenia.

 • ETAP 5 | MoodBoard z koncepcją kolorystyczno-materiałową oraz z wyposażeniem dostępnym w sklepach w 2 opcjach wyboru.
 • ETAP 6 | Wizualizacje podglądowe projektu

 • ETAP 7 | Dokumentacja techniczna
 • ETAP 8 | Sesja zdjęciowa

7 |Zakres działalności:

Siedziba pracowni mieści się we Wrocławiu, lecz współpraca stacjonarna na terenie kraju, Niemiec, Anglii. Praca zdalna Klienci z całego świata.